בעבר לא היה נהוג להעסיק עובדים שכירים בקיבוץ. התפיסה היתה כי "הבעלים הם העובדים = העובדים הם הבעלים" וכל סטייה מנוסחה זו פוגמת בעיקרון הקיבוצי. ערך מרכזי נוסף בתנועה הקיבוצית הוא ערך העבודה העצמית, עיקר ערך זה הינו הימנעות מהכנסת עובדים שכירים לקיבוץ מתוך אידיאולוגיה של עבודה עצמית, והעסקת שכירים נתפסה כוויתור והתפשרות עם עקרונות המשק העצמי. עיקרון סוציאליסטי זה בא לידי ביטוי גם בהקמת חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י שהחזיקה מחד במפעלים הכלכליים (בנק הפועלים, כור וכד') ומאידך היתה האחראית על ההתסדרות הכללית שהינה הגוף המייצג את העובדים.
כל העסקה של עובד שכיר דרשה דיון "נוקב ורציני" בוועדות המתאימות וגם באסיפת הקיבוץ.

מתוך פרוטוקול של שיחת הקיבוץ בעין השופט שנות ה- 50 "..לאחר דיון ממושך מאשרת שיחת הקיבוץ קבלת עובד שכיר ל"מברג" למשך חצי שנה..."

היום עובדים בענפי המשק בשפיים למעלה מ- 500 עובדים שכירים, וכ- 300  חברים. כ- 200 חברים עובדים מחוץ למשק כשכירים. בקיבוץ שפיים בתחילת עידן ההתחדשות יש למעלה מ- 50  יזמים.

עסקים ויזמויות

 

בקיבוץ שפיים

פועלות עשרות יזמויות

של חברי קיבוץ ותושבים..

כאן המקום לפרסם את היזמות ולהרוויח פרסום חינם!!!

לדף הבית | הפוך לדף הבית | הוספה למועדפיםכניסת משתמש מפת האתר